reklama

Global
Celkem: 12,832,499 +213,780 nové dnes Úmrtí: 567,024 +4,985 nové dnes Potvrzeno: 7,471,660 Aktivní: 4,793,815 Poslední aktualizace: 12. 7. 2020 - 2:00 (+02:00)
Aktualizace: 12. 7. 2020 - 2:00 (+02:00)
1-9 10-99 100-999 1,000-9,999 10,000+
Updated on: 11. 7. 2020 - 1:59 (+02:00)

Česká republika

Česká republika

Potvrzeno
13,115
+114
Úmrtí
352
Vyléčeno
8,227
Aktivní
4,536
Aktualizace: 12. 7. 2020 - 2:00 (+02:00)
Pomoc podnikatelům

Příspěvek může získat každý, kdo podniká na hlavní i vedlejší činnost a není zároveň zaměstnancem. Nárok mají tak i studenti do 26 let, rodiče na rodičovské dovolené, lidé s invalidním či starobním důchodem, ale také sezónní podnikatelé, kteří pozastavili činnost po 31. srpnu 2019.

Pokračování programu Pětadvacítky. Zachovány zůstanou všechny podmínky, parametry i výše kompenzačního bonusu (500 Kč / denně), což v případě bonusového období od 1. května do 8. června činí maximálně 19,500 Kč.

Ošetřovné za březen je vypláceno ve výši 60% výpočtového (redukovaného) základu od 1.4. 2020 je (zpětně) navýšeno na 80% výpočtového základu. Ošetřovné je vypláceno na všechny děti do 13 let po celou dobu, po kterou bude uzavřena škola nebo příslušné zařízení. A to i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel.

Na příspěvky na mzdy (včetně odvodů) ve výši 60 a 80 % mají nyní nárok všichni zaměstnavatelé, kterým vznikly překážky v práci v souvislosti se zavedením karantény a dalších opatření či doprovodnými hospodářskými problémy.
Vypláceny budou prostřednictvím programu Antivirus. Uznatelné náklady se vztahují k období od 12. března do 30. dubna 2020.

V rámci programu COVID III bude ČMZRB ručit za úvěry komerčních bank, nicméně díky nové legislativě Evropské unie bude mechanismus mnohem jednodušší a podnikatel bude jednat pouze se svou bankou.

Aktualizace COVID-19 čínský virus